LN Stål & Montage er et smede- og montagefirma med bred erfaring indenfor montering af bl.a. trapper, gelændere, altaner samt spændtag over gylletanke.

Siden 1999 har vi udført mange forskelligartede montageopgaver over hele landet.Vore montagehold har mange års erfaring, er kvalitetsbevidste, arbejder hurtigt og effektivt. Kort montagetid betyder for dig kort byggetid og god økonomi.

For os betyder kvalitet, at levere de aftalte ydelser på rette tid og sted! Ligesom det er en selvfølge for os, at forlade byggepladsen i opryddet stand efter endt opgave.

Ud over montagearbejdet producerer vi mange forskellige typer stålkonstruktioner, sælger og leverer uforarbejdet stål/jern.

LN Stål & Montage

Hvad kan vi tilbyde?

Vi kan tilbyde effektiv og fleksibel montering inden for mange områder.

Da vi har en stor kranbil med spil, er vi oftest uafhængige af ekstern kranhjælp, og dermed meget fleksible.